Certifikáty

 
V rámci odbytového družstva CZ Fruit jsme splnili podmínky k získání těchto certifikátů a osvědčení:
 
 
SISPO
 
 
 

SISPO

 
Ovoce vypěstované podle stanovených zásad, které svaz mezi pěstiteli soustavně propaguje, je označeno ochrannou známkou Sispo. Známka je nepřenosná, může ji používat pouze podnik, kterému byla vydána pro konkrétní druh ovoce. Může ji získat jen pěstitel, který dodržuje stanovené zásady a směrnice svazu minimálně tři roky a splňuje všechny podmínky pro integrovanou produkci ovoce. Známku může pěstitel užívat jen jeden rok a v následující musí právo znovu obhajovat.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
KLASA
 
 
 

KLASA

 
Národní značka kvality KLASA slouží spotřebitelům a odběratelům k lepší orientaci při identifikaci produktů a prezentaci jejich kvality v porovnání s konkurenčními potravinami. Ministr zemědělství uděluje kvalitním potravinářským a zemědělským výrobkům toto prestižní ocenění již od roku 2003. Značka je propůjčována na tři roky.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
GLOBAL G.A.P. (EUROP GAP)
 
 
 

GLOBAL G.A.P. (EUROP GAP)

 
 
 
 
 

 
 
ISO 9001:2000
 
 
 

ISO 9001:2000

 
Jednou z nejvýznamnějších norem je mezinárodní norma ISO 9001:2000, která byla v ČR schválena Českým normalizačním institutem s označením ČSN EN ISO 9001:2001. Soubor norem řady ISO 9000 včetně normy ISO 9001:2000 (ČSN EN ISO 9001:2001) se zabývá systémem managementu (řízení) jakosti. Normy řady 9000 poskytují návod k vypracování a uplatnění efektivního systému managementu kvality.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ČSN EN ISO 9001:2009
 
 
 

ČSN EN ISO 9001:2009